Email:i-trade1@lnjldq.comLiaoning Jinli elektrisk kraft elektrisk apparat Co, Ltd

Liaoning Jinli elektrisk kraft elektrisk apparat Co, Ltd

Information för kretsbrytare utan belastning

Kallas också "Off-Circuit Tap Changer", "Off-Load Tap Changer" eller "De-Energized Press Changer" (DETC).

Kraftväxlare används ofta i situationer där transformatorns svängningsförhållande inte kräver frekvent byte och det är tillåtet att avaktivera transformatorsystemet. Denna typ av transformator används ofta i lågströmstransformatorer med låg spänning, i vilken tapppunkten ofta kan vara formen av en transformatoranslutningsterminal, vilket kräver att ingångsledningen kopplas bort manuellt och ansluten till den nya terminalen. Alternativt, i vissa system kan processen för att trycka byte assisteras medelst en roterande eller glidande omkopplare.

Låsspänningsväxlare används även i högspänningstransformatorer, i vilka systemet innefattar en lastbrytare på primärlindningen för att rymma systemvariationer inom ett smalt band runt nominellt betyg. I sådana system kommer knapväxlaren ofta att ställas in en gång vid installationstillfället, även om den kan ändras senare under en planerad avbrott för att tillgodose en långsiktig förändring i systemspänningsprofilen.


Copyright © Liaoning Jinli Electric Power Electrical Appliance Co, Ltd Alla rättigheter reserverade.
QR Code