Email:i-trade1@lnjldq.comLiaoning Jinli elektrisk kraft elektrisk apparat Co, Ltd

Liaoning Jinli elektrisk kraft elektrisk apparat Co, Ltd

Val av omkopplingsparametrar av tryckväxlare

Kopplingsparametern hos kretsomkopplaren hänvisar till strömkällans nominella egenskaper, nivåspänningen och nivåkapaciteten.

Nominellt genom strömmen när kranen körs. Det måste ta den maximala strömströmmen för transformatorn som ska överföras som nominellt värde på kranen.

Den maximala nominella passströmmen är strömbrytarens maximala strömström och dess värde skiljer sig från konstruktionen, och det aktuella typtestet är baserat på strömmen.

Nominell spänning är arbetsspänningen mellan intilliggande punkter. Kretsbrytarens nominella nivåspänning är den maximala tillåtna spänningen vid ett märkt passströmvärde. Nominell märkspänning i samband med nominell spänning vid aktuell värdering.

Den maximala märkspänningen är den maximala spänningen som tillåts av kranen, och dess värde varierar med design. Övergångsresistansen hos lastkranväxeln är utformad enligt det faktiska värdet av transformatorns maximala spänning och nominell strömström med hjälp av kranen.


Copyright © Liaoning Jinli Electric Power Electrical Appliance Co, Ltd Alla rättigheter reserverade.
QR Code